Asbest - nieuwe richtlijnen naar nieuws overzicht

11 Juli 2019

Hoe herken je het ?

Mag je je dak ontmossen? Daarvoor moet je eerst weten of  je dak asbest bevat.  Je kan zelf enkele dingen nakijken om dit te weten te komen. Niet-asbesthoudende vezelcementtoepassingen herken je aan de vermelding 'N' of 'NT', wat staat voor New Technology.  Hebben je golfplaten een afgesneden hoek?  Ook dan bevatten ze geen asbest.  Niet asbesthoudende golfplaten hebben een verstevigingsbandje om ze te onderscheiden van wel asbesthoudende golfplaten.

Vind je de aanwijzigingen niet direct ? Test dan of de vezels gloeien als je er met een vlam overgaat.  Gloeien ze maar worden ze niet vernield door de vlam ? Dan heb je waarschijnlijk met asbest te maken.  Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan je eventueel bij erkende laboratoria terecht. Die kunnen je 100% uitsluitsel geven.

Ontmossen.

Bevat je dak geen asbestvezels ? Dat is goed nieuws. Je hoeft je geen zorgen te maken en kan gerust ontmossen.  Is er wel asbest aanwezig ? Dan is er maar één oplossing: je dak vernieuwen.  Door afborstelen, schuren of hogedruk -en stoomreiniging wordt de asbest beschadigd en komen er kankerverwekkende vezels vrij die zich verspreiden via stof of nevel in de omgeving. Wanneer die vezels opdrogen, komen ze in de lucht terecht en kunnen ze diep in de longen belanden. En dat is zeker niet de bedoeling.

Moét asbest verwijderd worden ?

Voorlopig is dit niet verplicht. Studies hebben aangetoond dat asbestvezels door veroudering en verwering minder gaan binden en loslaten.  Daardoor besloot de Vlaamse regeriing om uiterlijk tegen 2040 Vlaanderen asbestvrij te maken.  Je kan een financiële tegemoetkoming krijgen voor de verwijdering.

Zelf asbest verwijderen?

Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag je zelf verwijderen mits je de  nodige voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Je kan ook beroep doen op een erkende aannemer. Let daarbij wel op dat de werknemers over het jaarlijjkse opleidingsattest " eenvoudige handelingen" beschikken.

Zijn de hechtingen sterk beschadigd, verweerd of moeilijk te verwijderen ? Dan schakel je best een erkende asbestverwijderaar in. Bij niet-hechtgebonden toepassingen is dit zelfs verplicht. Om de veiligheid te garanderen , werkt een erkend asbestverwijderaar met aangepaste apparatuur en beschermingsmiddelen.  De werknemers zijn speciaal opgeleid voor deze risicovolle werken.

Sancties.

Het onmossen van een asbesthoudend dak is VERBODEN. Zowel de aannemer als de eigenaar van het gebouw riskeren zware kosten voor de reiniging en sanering  van de omgeving en de bodem.

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons