Dakisolatienorm 2020 naar nieuws overzicht

16 September 2019

Dakisolatienorm: Wat wijzigt er op 1 januari 2020

Op 24 mei keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woningkwaliteitsnormen definitief goed. Het grootste deel van de wijzigingen zal op 1 januari 2021 in werking treden. Wat de dakisolatienorm betreft, verandert echter één en ander al op 1 januari 2020.  Vanaf dan wordt het EPC-kengetal een belangrijk element.  Als het voldoende laag is , zullen er geen strafpunten worden toegekend, ook al ontbreekt de dakisolatie.

Wat wijzigt er op 1 januari 2020 ?

De toekenning van 15 strafpunten bij inbreuken voor daken vanaf 16m² of groter blijft gelden. Niet-voldoen aan de dakisolatienorm zal dus vanaf 1 januari 2020 nog altijd resulteren in een ongeschiktheid.

Wat wel wijzigt, is dat de woningcontroleur het gebrek 'dakisolatie' pas zal kunnen aankruisen wanneer er geen EPC is of wanneer het aanwezige EPC een kengetal vermeldt van minimaal

- 600kWh/m² voor open bebouwing

- 550 kWh/m² voor halfopen bebouwing

- 500kWh/m² voor gesloten bebouwing

- 400 kWh/m² voor een appartement.

De dakisolatienorm wordt zo een tweetrapsraket. Eerst zal de woningcontroleur kijken of er een EPC is, en zo ja, hoe het kengetal spoort met deze begrensingen. Als bij een appartement het EPC-kengetal bv. 385 kWh/m² bedraagt, zullen er geen strafpunten worden aangerekend.

Pas als er geen EPC is of als het kengetal hoger ligt, gaat de woningcontroleur de dakisolatienorm beoordelen.  Hij volgt daarbij de eerder beschreven werkwijze : controle van de R-waarde die op het EPC staat en vervolgens al dan niet een visuele vaststelling.

Zo evolueert de dakisolatienorm naar een algemene energieprestatienorm, bestaande uit een EPC-kengetal als algemene indicator van de energieprestaite en een maatregelenpakket.

Concreet betekent dit dat de (mede-)eigenaar/verhuurder meer flexibiliteit krijgt.  Ook in de situatie waarbij er in een appartementsgebouw geen isolatie aanwezig is en de algemene vergadering niet overgaat tot het plaaatsen van dakisolatie, is het perfect mogelijk om alsnog aan de norm te voldoen, met name als het EPC een voldoende laag kengetal vertoont.

 

Bron:  CIBweb.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons